Gratis diagnose Klik hier

Wat is de oorzaak?

Het gebrek aan een goede luchtcirculatie ligt aan de basis van de ontwikkeling van mossen, korstmossen en algen. Als eerste steken algen de kop op. Algen zijn eenvoudige organismen die leven door middel van fotosynthese. Algen vormen een dunne laag die stof en vocht vasthoudt. Deze dunne laag is de ideale bevestigingslaag voor mos en korstmos.

Dakzijdes die weinig zonlicht zien zijn hier het meest gevoelig voor. De noordkant van daken wordt van nature uit als eerste geteisterd door algen. Ook een groene omgeving met bossen of bomen heeft zijn invloed. Nadien komen korstmossen en mossen op de proppen. Mossen komen op vochtige en natte plaatsen voor terwijl men korstmossen eerder op drogere plaatsten terugvindt.

Het escalerend karakter van de types begroeiing brengt met zich mee dat zelfs plantjes op de door mossen ingevangen aarde en stof beginnen te groeien.

korstmossen en mossen verwijderen

Hoe het mos verwijderen van een dakbedekking met asbest?

Tot op vandaag wordt het belang van een juiste behandeling van een asbesthoudende dakbedekking zoals golfplaten en kunstleien door Confederatie Bouw bevestigd.

Mos van een dakbedekking, waardat asbest in opgenomen is, onder waterdruk of met borstels verwijderen is bij wet verboden.

Voor meer info: https://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/afval/asbest-en-rond-de-woning/mag-ik-mijn-asbestdak-gevel-reinigen-met-hogedruk-ontmossen

Bel ons gratis!
0800 97 467

Wat met de klassieke hoge drukreiniger?

Een klassieke hogedrukreiniger biedt voor het verwijderen van mos geen soelaas. Het is inderdaad een gemakkelijke en snelle manier om de begroeiing aan te pakken, maar deze methode is geen aanrader. De dakbedekking kan bij het mos verwijderen beschadigd worden door de waterstraal onder hoge druk. De bedekking zal door de puntbelasting bovendien poreuzer en ruwer worden waardoor algen en mossen zich beter kunnen vasthechten, en dus ook sneller terug zullen komen. Het gebruik van de hogedrukreiniger is niet enkel een tijdelijk hulpmiddel, maar verergert bovendien het preventief voorkomen van begroeiing. Wij kiezen dan ook resoluut voor een moderne techniek voor het mos van daken te verwijderen namelijk met het gebruik van heet water en juiste spuitkoppen.

U heeft een regenput?

Mos en algen hebben een direct negatieve impact op uw regenwater. Het water vervuilt veel sneller door de begroeiing op het dak. Heeft men na een lange droge periode neerslag, dan kan het mos met het regenwater meespoelen. Het vervuilde water stroomt – inclusief het mos - via regenpijpen en dakgoten in de regenput. De mossen kweken daar verder aan. Door deze extra vervuiling moeten zowel dakgoten als regenput heel wat sneller gereinigd worden.

Een ontmost dak garandeert een betere kwaliteit van regenwater. Om opnieuw een kraaknette regenput te hebben geven wij steeds het advies om na de ontmossing van het dak een grondige reiniging te laten doen. Wij werken met gespecialiseerde firma’s die dit, aan een vaste prijs, voor hun rekening nemen.

In de media: Pano 17/05/2017 Vlaanderen asbestland

Ilse Van Lysebeth van "Pano": Het kankerverwekkende bouwmateriaal asbest maakt in Vlaanderen meer slachtoffers dan ooit. Een van hen is de moeder van VRT-reporter Ilse Van Lysebeth. Zij is twee jaar geleden gestorven aan longvlieskanker, terwijl ze nooit in de asbestindustrie had gewerkt. Van Lysebeth trok voor "Pano" door Vlaanderen en stootte er onder meer op plaatsen waar illegaal asbest werd gestort.

Grote gezondheidsrisico’s

Ik zie op mijn tocht door Vlaanderen heel wat asbestwerkers die zonder enige bescherming asbest verwijderen. Zolang asbest in vaste toestand blijft, is er weinig aan de hand, maar na 30, 40 jaar beginnen die materialen te verouderen en kunnen er vezels vrijkomen: dan wordt het dus echt gevaarlijk. Maar dat schrikt veel asbestwerkers niet af. Zo is het niet zo moeilijk om in Vlaanderen firma’s te vinden die met een hogedrukreiniger asbestdaken schoonmaken. Iets wat in ons land nochtans verboden is.

 

bron: De Redactie