Charter duurzaam ondernemen

Enkele jaren geleden gingen we het engagement met het charter “duurzaam ondernemen” aan. Elk jaar wordt er samen met andere bedrijven gewerkt rond 10 thema’s waaraan concrete acties gekoppeld zijn.

Het charter is bovendien een hulp om het beleid rond duurzaam ondernemen te structureren en te blijven werken aan een continue verbetering van de milieuprestaties en de prestaties op sociaal en economisch vlak. Ook aan open en eerlijke communicatie en dialoog wordt veel aandacht besteedt.

Tijdens een jaarlijkse evaluatie worden de afgelopen inspanningen beoordeeld. Ook krijgen we verbeteringsopties aangewezen. De 10 thema’s waarrond gewerkt wordt zijn:

  • Behoorlijk bestuur
  • Maatschappelijk engagement
  • Communicatie en dialoog
  • Mensvriendelijk ondernemen
  • Risicobeheersing
  • Duurzaam investeren
  • Ketenbeheer
  • Klimaatverandering & Energie
  • Kwaliteit van de directe leefomgeving
  • Duurzame logistiek en mobiliteit

Bij Group Protect geloven wij enorm in duurzaam ondernemen en zien ruimte voor verbetering op diverse vlakken voor Mos Protect. Wij hebben er dan ook met grote overtuiging voor gekozen om ons voor het charter te registreren en zijn overtuigd dat zo alle medewerkers actief zullen meewerken aan verbetering.

Nood aan het ontmossen van je dak? Of eerder aan een gevelreiniging?

Laat GRATIS een expert langskomen.

referenties mos